EN PL
ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW SELEKTYWNYCH I POROWATYCH DO USUWANIA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH I BAKTERII WSKAŹNIKOWYCH ZE ŚCIEKÓW BYTOWYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying,University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):47-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono ocenę skuteczności usuwania związków biogennych oraz bakterii wskaźnikowych ze ścieków bytowych w filtrach pionowych o zróżnicowanym wypełnieniu. Analizie poddano keramzyt, zeolit, wyprażaną opokę oraz rozdrobnione płatki PET. W oparciu o badania ścieków surowych i oczyszczonych określono efektywność usuwania azotu amonowego, ortofosforanów oraz bakterii Escherichia coli i bakterii grupy coli w zależności od selektywności, porowatości oraz wielkości uziarnienia wypełnienia. W przypadku usuwania związków biogennych najskuteczniejszym wypełnieniem okazały się naturalne materiały selektywne porowate, tj. zeolit i wyprażana opoka. Stwierdzono na nich bardzo wysoki stopień usunięcia odpowiednio jonów amonowych na poziomie 75,34% oraz ortofosforanowych powyżej 79%. Wykazano, że filtr zasypany naturalnym materiałem porowatym o drobnym uziarnieniu okazał się najbardziej odpowiedni do usunięcia bakterii wskaźnikowych. Stopień eliminacji bakterii grupy coli wyniósł 99,94%, a bakterii Escherichia coli 99,98%.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top