EN PL
ZASTOSOWANIE METODY EIS DO MONITORINGU ZJAWISK FILTRACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ZAPORY ZIEMNEJ KAROLINKA (CZECHY)
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Water Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology
 
2
Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, University of Agriculture in Kraków
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):149-163
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki monitoringu właściwości elektrycznych korpusu zapory ziemnej zbiornika wodnego Karolinka po czterech latach od jej modernizacji. Monitoring przeprowadzono przy wykorzystaniu aparatu Z-meter stosując metodę spektrometrii impedancyjnej, skupiając się na przeciekach przez zaporę. Informacje o zmianach, które miały miejsce w korpusie zapory przed i po wykonaniu przesłony filtracyjnej (budowa ściany szczelinowej w 2013 r.) uzyskano na podstawie monitorowania zmian oporów elektrycznych gruntów korpusu.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top