EN PL
ZRÓŻNICOWANIE ZAWARTOŚCI CD, PB, ZN I CU W BIOMASIE WYKORZYSTYWANEJ NA CELE ENERGETYCZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):343-351
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Spalaniu węgla kamiennego, na którym oparta jest Polska energetyka, towarzyszy współspalanie biomasy. Wykorzystanie tego odnawialnego źródła energii może nieść również zagrożenia wynikające z potencjalnego zanieczyszczenia biomasy metalami ciężkimi. Celem pracy była ocena zróżnicowania zawartość Cd, Pb, Zn i Cu w różnych rodzajach biomasy wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej w jednej z polskich elektrowni. Biomasę mineralizowano na sucho. Zawartości analizowanych pierwiastków oznaczono metodą FAAS. Rodzaj analizowanej biomasy miał wpływ na zwartość badanych metali. Zawartości kadmu, ołowiu, cynku w poszczególnych rodzajach biomasy cechowały się dużym zróżnicowaniem, współczynnik zmienności wyniósł odpowiednio 92% (Cd), 89% (Pb) i 80% (Cu). Zmienność zawartość cynku była średnio zróżnicowana (V = 37%). Zawartości kadmu w pelecie ze słomy i brykiecie drzewnym oraz zawartości cynku i miedzi w wytłokach z oliwek, pelecie ze słonecznika, pelecie ze słomy i brykiecie drzewnym przekraczały wartości typowe dla tych rodzajów biomasy zamieszczone w normie.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top