EN PL
ANALIZA ZMIENNOŚCI ILOŚCIOWEJ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO WYBRANYCH OCZYSZCZALNI POWIATU SANOCKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Politechnika Krakowska
 
 
Data publikacji: 30-03-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):77-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano analizy zmienności ilościowej ścieków dopływających do wybranych oczyszczalni powiatu sanockiego: Zagórza oraz Beska. Badania przeprowadzono na podstawie wyników rejestrów dobowych objętości ścieków dopływających do oczyszczalni w wieloleciu 2007–2014 (Zagórz) oraz 2011–2014 (Besko). Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że badane oczyszczalnie funkcjonowały w warunkach niedociążenia hydraulicznego. Po­nadto stwierdzono, znaczną nierównomierność ilości ścieków dopływających do oczyszczalni. Analiza trendu wykazała istotną tendencję wzrostową objętości ścieków dopływających do oczyszczalni w Zagórzu oraz stały dopływ dla Beska. Badania sezonowości nie wykazały istotnej zależności pomiędzy dopływem ścieków do badanych oczyszczalni a miesiącem, w którym on występuje. Dodatkowo stwierdzono, że istnieje istotna zależność pomiędzy wysokością opadu atmosferycznego a objętością ścieków dopływającą do oczyszczalni w Zagórzu oraz Besku.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top