EN PL
ANALIZA DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNO-PRZESTRZENNEJ USŁUG OŚWIATY W GMINACH POWIATU PŁOCKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Konrad Podawca   

Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 159, 02-786 Warszawa
Data publikacji: 29-04-2019
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):23–33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problematyka podjęta w pracy dotyczy dostępności przestrzennej podstawowych publicznych usług oświaty – ważnego kryterium oceny poziom rozwoju społecznego regionu oraz jakości życia mieszkańców. Aktualność zagadnienia wynika ze zmian w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. zakładających likwidację gimnazjów i powrót do 8-letnich szkół podstawowych. Jako obiekty badań wytypowano gminy skupione wokół rdzenia jakim jest Płock. Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010–2020 gminy objęte analizą zaliczono do obszarów koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, o niskim poziomie dostępności mieszkańców, szczególnie obszarów wiejskich, do usług publicznych, w tym usług oświaty. Metodą badań była analiza wielowskaźnikowa oparta o informacje przestrzenne zawarte w BDL-u oraz BDOT. Z wykorzystaniem oprogramowania ArcMap wygenerowano tereny zabudowy mieszkaniowej i budynki mieszkaniowe leżące w okręgach obsługi usług oświaty, co pozwoliło na określenie parametrów dostępności. Wykonana analiza pozwoliła na przedstawienie zróżnicowania dostępności usług oświaty w gminach powiatu płockiego oraz wyznaczenie obszarów problemowych. Ujęcie przestrzenne zagadnień dostępności społecznej może mieć aspekt praktyczny przy podejmowaniu przez władze samorządowe decyzji o przekształcaniu gimnazjów w szkoły podstawowe lub typowaniu lokalizacji nowych obiektów oświatowych.
ISSN:1644-0765