EN PL
ANALIZA DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNO-PRZESTRZENNEJ USŁUG OŚWIATY W GMINACH POWIATU PŁOCKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Konrad Podawca   

Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 159, 02-786 Warszawa
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):23-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problematyka podjęta w pracy dotyczy dostępności przestrzennej podstawowych publicznych usług oświaty – ważnego kryterium oceny poziom rozwoju społecznego regionu oraz jakości życia mieszkańców. Aktualność zagadnienia wynika ze zmian w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. zakładających likwidację gimnazjów i powrót do 8-letnich szkół podstawowych. Jako obiekty badań wytypowano gminy skupione wokół rdzenia jakim jest Płock. Zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010–2020 gminy objęte analizą zaliczono do obszarów koncentracji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, o niskim poziomie dostępności mieszkańców, szczególnie obszarów wiejskich, do usług publicznych, w tym usług oświaty. Metodą badań była analiza wielowskaźnikowa oparta o informacje przestrzenne zawarte w BDL-u oraz BDOT. Z wykorzystaniem oprogramowania ArcMap wygenerowano tereny zabudowy mieszkaniowej i budynki mieszkaniowe leżące w okręgach obsługi usług oświaty, co pozwoliło na określenie parametrów dostępności. Wykonana analiza pozwoliła na przedstawienie zróżnicowania dostępności usług oświaty w gminach powiatu płockiego oraz wyznaczenie obszarów problemowych. Ujęcie przestrzenne zagadnień dostępności społecznej może mieć aspekt praktyczny przy podejmowaniu przez władze samorządowe decyzji o przekształcaniu gimnazjów w szkoły podstawowe lub typowaniu lokalizacji nowych obiektów oświatowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top