EN PL
BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI RESZTKOWEJ GRUNTÓW SPOISTYCH Z TERENÓW OSUWISKOWYCH OKOLIC SZYMBARKU K. GORLIC
 
Więcej
Ukryj
1
G Geodezja
 
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):173-185
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości resztkowej gruntów spoistych pochodzących z terenów osuwiskowych okolic Szymbarku k. Gorlic. Badania przeprowadzone zostały w aparacie bezpośredniego ścinania na próbkach o przekroju 60 × 60 mm. Zastosowano dwie prędkości ścinania 0,05 i 0,1 mm · min–1, każda próbka była ścinana sześciokrotnie, a zakres poziomych odkształceń próbek wynosił 20%. Badania wykazały, że resztkowa wytrzymałość na ścinanie wzdłuż wytworzonej płaszczyzny osłabienia stanowi 52–78% jego wytrzymałości maksymalnej, a do wytworzenia płaszczyzny osłabienia niezbędne jest co najmniej 5-krotne ścinanie próbki. Wpływ prędkości ścinania miał niejednoznaczny wpływ na otrzymane wartości wytrzymałości resztkowej. Wykazano, że stosując do uzyskanych wyników badań liniową interpretację równania Coulomba-Mohra otrzymano niezerowe wartości spójności resztkowej. W związku z tym dla ograniczenia wpływu tego parametru na ocenę stateczności należałoby stosować nieliniową obwiednię wytrzymałościową, do której opisu można zastosować przedstawione w pracy równanie Lade.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top