EN PL
WPŁYW DOKŁADNOŚCI POMIARU KONFIGURACJI DNA CIEKU SONDĄ ADCP NA UKŁAD ZWIERCIADŁA WODY PRZY PRZEPŁYWIE Q1%
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Kraków
 
 
Data nadesłania: 23-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2018
 
 
Data akceptacji: 30-06-2018
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Adam Nowak   

Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Kraków, ul. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):143-155
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Aby sprawdzić wpływ pomiaru rzędnych dna na dokładność wyznaczanego w modelu numerycznym układu zwierciadła wody wykorzystano sondę Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), działającą na zasadzie efektu Dopplera i przeprowadzono dwie serie pomiarów terenowych w korycie rzeki Skawy oraz jedną w warunkach laboratoryjnych. Pomiar referencyjny dna o podłożu żwirowym wykonano metodą klasyczną poprzez przyłożenie urządzenia pomiarowego. Precyzyjny pomiar rzędnych dna w terenie był możliwy dzięki zastosowaniu przenośnego stanowiska pomiarowego, zapewniającego stabilny ruch sondy. Uzyskane wyniki poddano ocenie za pośrednictwem testu t – Studenta, metod zaproponowanych przez Ozgę-Zielińską i Brzezińskiego, Moriasi oraz Legates i McCabe. Analiza miar zgodności pomiarów ADCP z pomiarem referencyjnym wykazała bardzo dobre odwzorowanie rzędnych dna dla wskaźników RSR, NSE i PBIAS dla serii laboratoryjnej. Wartości uzyskane w obydwu seriach terenowych ujawniły niezadowalające odwzorowanie rzędnych dna wskaźników RSR i NSE. Różnice poziomu dna w korycie rzeki przełożyły się na różnice układu zwierciadła wody, które dla przepływu Q1% nie przekraczają 0,066 m, co koresponduje ze średnicą miarodajną rumowiska dm. Pomiar konfiguracji dna koryta głównego z wykorzystaniem sondy ADCP wpływa na układ zwierciadła wody, a tym samym strefę zagrożenia powodziowego. Na terenach górskich, gdzie deniwelacje koryt i taras zalewowych są znaczące, wpływ ten jest ograniczony.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top