EN PL
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH I WODNYCH REKULTYWOWANEGO I NIEREKULTYWOWANEGO OSADNIKA BYŁYCH KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH „SOLVAY”
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):35-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy porównano podstawowe właściwości fizykochemiczne i wodne osadnika rekultywowanego i nierekultywowanego byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”. Rekultywacja techniczna osadników posodowych polegała na pokryciu ich warstwą nawiezionego gruntu mineralnego o średniej miąższości 30 cm. Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono, że zastosowana do rekultywacji technicznej warstwa gruntu generalnie nie polepszyła warunków wodnych dla roślin. Warstwa rekultywacyjna charakteryzowała się mniejszym zapasem wody dostępnej dla roślin niż odpowiadająca jej warstwa na osadniku nierekultywowanym. Porównując wartości pH stwierdzono, że na osadniku rekultywowanym odczyn w górnych warstwach był niższy (zwykle o pół jednostki pH), niż w odpowiadających warstwach osadnika nierekultywowanego. Górne warstwy osadnika nierekultywowanego wykazały tendencje do wyższych wartości przewodnictwa elektrycznego właściwego niż odpowiadające im warstwy nadkładu. W przypadku nadkładu przewodnictwo elektryczne właściwe nie przekraczało wartości przewodnictwa granicznego 1,0 dS·m–1.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top