EN PL
PRACA ORYGINALNA
MAPOWANIE I OCENA ZMIAN POKRYCIA TERENU I STABILNOŚCI EKOLOGICZNEJ: PRZYPADEK TRZECH TRANSEKTÓW NA SŁOWACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Geography, Geoinformatics and Regional Development, Faculty of Natural Sciences and Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra
 
2
Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences
 
3
Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences and Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra
 
4
Department of Geography and Geology, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University in Banská Bystrica
 
 
Data nadesłania: 13-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-01-2023
 
 
Data akceptacji: 25-01-2023
 
 
Data publikacji: 07-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Matej Vojtek   

Constantine the Philosopher University in Nitra
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2022;21(2):35-48
 
WAŻNE
  • Zmiany pokrycia terenu zmapowano w trzech transektach na Słowacji w latach 1950, 1990, 2000 i 2020.
  • Intensywność zmian oceniono za pomocą współczynnika stabilności ekologicznej (CES) oraz współczynnika wpływu antropogenicznego (CAI).
  • Współczynniki wskazują na podobną sytuację dla transektów Záhorie: Rudava – Buková i Poloniny: Stakčín – Ruské.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena zmiany pokrycia terenu w trzech transektach na Słowacji przez zastosowanie współczynnika stabilności ekologicznej oraz współczynnika wpływu antropogenicznego w czterech horyzontach czasowych (1950, 1990, 2000 i 2020).

Materiał i metody:
Stworzono kilka narzędzi metodologicznych, aby wyrazić poziom stabilności ekologicznej określonego terytorium. W naszym badaniu wykorzystaliśmy współczynnik stabilności ekologicznej (CES). Intensywność zmian w krajobrazie w wyniku działalności człowieka opisano również za pomocą współczynnika wpływu antropogenicznego (CAI).

Wyniki i wnioski:
Wyniki CES i CAI wskazują na podobną sytuację w przypadku transektu Záhorie: Rudava – Buková i Połoniny: Stakčín – Ruské. Dla transektu Połoniny: Stakčín – Ruské wartości CES są znacznie wyższe niż 1,21, co świadczy o tym, że jest krajobrazem o dużej stabilności ekologicznej, a wartości CAI są bliskie 0, czyli również reprezentują krajobraz o minimalnej intensywności zmian z powodu działalności człowieka. W przypadku transektu Záhorie: Rudava – Buková jest podobnie, ale współczynnik CES nie osiąga tak wysokich wartości jak w przypadku transektu Połoniny: Stakčín – Ruské, na co głównie wpływa fakt, że transekt Połoniny: Stakčín – Ruské przechodzi przez obszar chroniony Parku Narodowego Połoniny. W przypadku transektu Turiec: Martin – Moškovec nie ma zgodności między wartościami CAI i CES, gdyż w przypadku CAI są one niższe od 1 (najwyższa wartość to 0,46), co świadczy o tym, że jest to krajobraz o minimalnej intensywności zmian z powodu działalności człowieka. Jednak współczynnik CES przyjmował wartości niższe niż 0,8, czyli że reprezentuje krajobraz o niskiej stabilności ekologicznej.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top