EN PL

O czasopiśmie

 
„Acta Scientiarum Polonorum” seria „Formatio Circumiectus” jest czasopismem naukowym założonym w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze.

Artykuły publikowane w „Formatio Circumiectus” („Environmental Processes”), w językach polskim i angielskim, dotyczą kształtowania środowiska, rozumianego jako różne działania podejmowane przez człowieka w przestrzeni. Są to prace przeglądowe oraz doświadczalne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych.

Ukazują się cztery zeszyty czasopisma rocznie.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1644-0765).

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

„Acta Scientiarum Polonorum”, seria „Formatio Circumiectus” jest indeksowane w bazach: AGRO, Index Copernicus International, AGRIS-FAO, CAB Abstacts, Arianta, AGORA, EBSCO, ERIH PLUS, Emerging Sources Citation Index, Thomson Reuters

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku, za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Acta Scientiarum Polonorum” seria „Formatio Circumiectus” przysługuje 10 punktów.
 
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top