EN PL
OKREŚLENIE WSKAŹNIKA DOPŁYWU RUMOWISKA W SYSTEMIE ODWADNIAJĄCYM
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, University of Agriculture in Krakow
 
 
Data nadesłania: 04-06-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-07-2018
 
 
Data akceptacji: 12-07-2018
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bogusław Michalec   

Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, University of Agriculture in Krakow, Al. Adama Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):131-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Określenie ilości rumowiska, odpływającego rowami systemu odwadniającego na podstawie znanego natężenia procesów erozyjnych w zlewniach tego systemu, wymaga dysponowania wskaźnikiem dopływu rumowiska (SDR – sediment delivery ratio). W wyniku badań procesów erozji i transportu rumowiska unoszonego w rowie głównym R systemu odwadniającego Łączany, dokonano oceny możliwości zastosowania SDR wyznaczonego według formuł empirycznych. Wskaźnik ten wyznaczono za pomocą dziewięciu wzorów, opracowanych na podstawie badań odpływu rumowiska ze zlewni rzecznych. Uzyskane wyniki obliczeń porównano z wartością SDR, określoną jako iloraz strat glebowych (E) w zlewniach cząstkowych obliczonych metodą USLE i średniego rocznego transportu rumowiska (T), obliczonego na podstawie wyników pomiarów batometrycznych. W tym celu powierzchnię zlewni systemu odwadniającego podzielono na siedem zlewni cząstkowych, zamkniętych przekrojami pomiarowymi w których wykonano pomiary koncentracji rumowiska unoszonego. Stwierdzono, że obliczone wartości SDR są znacznie mniejsze od wartości SDR określonych według dziewięciu formuł. Przy stosowaniu testowanych formuł empirycznych obliczony transport rumowiska w systemie odwadniającym okazałby się większy od kilku do kilkudziesięciu razy od transportu rzeczywistego. Jedynie w przypadku wzoru Williamsa i Brendta i wzoru Williamsa wartości SDR są zbliżone do otrzymanych z obliczeń, na podstawie określonego średniego rocznego natężenia erozji i średniego rocznego transportu rumowiska.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top