EN PL
PRACA ORYGINALNA
Parametry hydrauliczne bystrza o zwiększonej szorstkości typu grzebieniowego: potok Grajcarek w Szczawnicy (Karpaty polskie)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
 
2
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów
 
 
Data nadesłania: 23-10-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-12-2020
 
 
Data akceptacji: 07-12-2020
 
 
Data publikacji: 01-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Karol Krystian Plesiński   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(3):43-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszej pracy jest analiza parametrów hydrodynamicznych w rejonie jednego z bystrzy na analizowanym potoku.

Materiał i metody:
Badania terenowe obejmowały pomiary geodezyjne, na podstawie których wykonano profil podłużny i przekroje poprzeczne koryta cieku oraz budowli. Wykonano także modelowanie numeryczne przepływów wezbraniowych w programie HEC-RAS, skąd uzyskano dane hydrodynamiczne. Dane uzyskane z pomiarów terenowych oraz modelowania numerycznego posłużyły do obliczenia długości niecek budowli i określenia rodzaju ruchu wody przy pomocy liczby Froude`a. Obliczenia przeprowadzono dla kilku wariantów. Rzeczywiste długości niecek porównano z długościami odskoków hydraulicznych, które się na nich tworzą.

Wyniki i wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują, że długości niecek wypadowych są za krótkie, gdyż odskoki hydrauliczne wychodzą poza nie. W związku z tym, poniżej budowli tworzy się wybój, który w przypadku dalszego rozwoju, może zagrażać stabilności budowli.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top