EN PL
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W SUBREGIONIE KROŚNIEŃSKIM OD 2003 DO 2013 ROKU
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):85-101
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w latach 2003–2013 w subregionie krośnieńskim o niskim wskaźniku urbanizacji. Analizie poddano następujące parametry: długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ilość doprowadzanej wody i odprowadzanych ścieków oraz liczbę użytkowników obu sieci. Przeprowadzona analiza wykazała znaczny wzrost długości sieci kanalizacyjnej i ilości jej użytkowników. W przypadku sieci wodociągowej jej wzrost nie był istotny statystycznie. W skali analizowanego okresu nastąpił znaczny spadek ilości wody zużywanej w gospodarstwach domowych. Rozpatrywany subregion jest aktywnym beneficjentem środków unijnych i krajowych, co ujawniła analiza przyrostu długości sieci kanalizacyjnej. Dotychczasowe działania poszczególnych samorządów, stanowią właściwy kierunek działań na rzecz zrównoważenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w nowym horyzoncie finansowania w latach 2014–2020.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top