EN PL
UKŁAD ZWIERCIADŁA WODY NA TRAPEZOWYM PROGU PRZEPUSZCZALNYM Z OSTROKRAWĘDZIOWYM PRZELEWEM NA SKARPIE GÓRNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sławomir Bajkowski   

Department of Hydraulic Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Data nadesłania: 03-05-2018
Data ostatniej rewizji: 22-06-2018
Data akceptacji: 23-06-2018
Data publikacji: 29-04-2019
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):15–22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania bezwymiarowych współrzędnych do opisu profilu strumienia przelewowego na progu gabionowym, zdefiniowanie stref przepływu na jego długości oraz ustalenie wartości charakterystycznych wymiarów profilu. Analizowany przelew składał się z części przepuszczalnej wypełnionej naturalnym kruszywem oraz nachylonego przelewu ostrokrawędziowego na skarpie górnej trapezowego progu. W ramach badań wyznaczono kształt górnego obrysu strumienia oraz jego parametry. Na szerokości korony progu wydzielono trzy strefy: strumienia swobodnego, falową strefę wlotową oraz cześć progu wolną od wody. Kształt profilu strumienia przepływającego ponad badanym progiem zależy od natężenia przepływu. W analizach uzyskano pełną zależność korelacyjną analizowanych zmiennych. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane w projektowaniu takiego typu budowli terenowych.
ISSN:1644-0765