EN PL
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ PRZEPALONYCH ODPADÓW POWĘGLOWYCH ORAZ ICH MIESZANEK Z POPIOŁEM LOTNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):187-194
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy podano wyniki badań wodoprzepuszczalności odpadów powęglowych przepalonych oraz ich mieszanek z popiołem lotnym. Materiały do badań stanowiły odpady powęglowe przepalone pochodzące ze składowiska KWK Gliwice, popiół lotny z Elektrowni Skawina S.A. oraz mieszanki odpadów powęglowych z popiołem, w których zawartość popiołu wynosiła 10, 20 i 30% (wagowo). Charakterystykę podstawowych właściwości geotechnicznych badanych materiałów opracowano na podstawie wyników badań przeprowadzonych według procedur standardowych. Badania wodoprzepuszczalności odpadów powęglowych i ich mieszanek z popiołem lotnym wykonano w aparacie średniowymiarowym. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie możliwości wykorzystania przedmiotowych materiałów odpadowych do celów budownictwa ziemnego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top