EN PL
WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE BYSTRZY O ZWIĘKSZONEJ SZORSTKOŚCI (STOPNI-RAMP) W ASPEKCIE ICH PROJEKTOWANIA I FUNKCJONALNOŚCI BIOLOGICZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska
 
2
Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
3
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
4
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data publikacji: 30-03-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):127-147
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wybrane problemy budowy i eksploatacji bystrzy o zwiększonej szorstkości zwanych inaczej stopniami-rampami, skupiając się głównie na trzech obszarach tematycznych: stanowisku górnym bystrza, stanowisku dolnym bystrza, płycie spadowej z głazami oraz gurtach obiektu. Podano wnioski co do prawidłowego projektowania bystrzy, jak i przykłady z praktyki inżyniersko-wykonawczej oraz badań. Zwrócono uwagę na możliwości zasiedlenia bystrza przez bezkręgowce wodne, a także na konieczność zapewnia w projekcie ciągłości ekologicznej w niskich stanach wody.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top