PRACA PRZEGLĄDOWA
Wstępna ocena zmienności transportu rumowiska unoszonego w przekroju Chałupki na Górnej Odrze
Robert Głowski 1  
,   Robert Kasperek 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Environmental Engineering
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Robert Głowski   

Institute of Environmental Engineering
Data nadesłania: 17-12-2019
Data ostatniej rewizji: 17-01-2020
Data akceptacji: 17-01-2020
Data publikacji: 31-03-2020
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(4):151–159
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wielkość transportu i sedymentacji cząstek stałych ma znaczenie między innymi dla jakości wody, zmian pojemności zbiorników wodnych, pracy ujęć wody dla celów rolniczych czy wodociągowych, żeglugi itp. Niniejszy artykuł dotyczy procesu transportu i sedymentacji rumowiska unoszonego i zmian morfologicznych układu koryta i doliny spowodowanych tymi procesami. Autorzy obserwowali przez 16 lat, przebieg takich zmian na granicznym polsko-czeskim odcinku Odry Górskiej w rejonie miejscowości Chałupki - Bohumin.W artykule autorzy, podjęli próbę wstępnej oceny zmienności wielkości transportu rumowiska unoszonego w funkcji przepływu na badanym odcinku i oceny wielkości natężenia transportu rumowiska unoszonego który, spowodował tak szybką zmianę morfologiczną koryta Odry. W analizie wykorzystano dane pomiarowe z przekroju wodowskazowego w Chałupkach z lat 1969 – 2002, opublikowane w Rocznikach Hydrologicznych (lata 1969-1983) oraz dane pomiarowe uzyskane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (lata 1984 - 2002). Przeprowadzona wstępna analiza wielkości transportu rumowiska unoszonego w funkcji przepływu, wykazała znaczną jej zmienność, uniemożliwiającą jednoznaczne określenie zależności funkcyjnej. Stwierdzono, że w przedziale przepływów do około 250m3/s, intensywność transportu rumowiska unoszonego wzrasta. Po przekroczeniu wartości przepływu 250m3/s, przebieg zjawiska ulega zakłóceniu. tj. przy wyższych wartościach przepływów pojawiają się mniejsze wartości natężenia transportu rumowiska co wskazuje na możliwość, że erodowana z dna rzeki ilość rumowiska na analizowanym odcinku jest ograniczona i związana z zaleganiem poniżej erodowanych osadów, grubych frakcji rumowiska (zjawisko obrukowania dna lub podłoże skaliste). Występowanie grubych frakcji rumowiska, autorzy stwierdzili w swoich wcześniejszych badaniach.
ISSN:1644-0765