EN PL
ZASADA DZIAŁANIA I PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DLA RYB MIGRUJĄCYCH W GÓRĘ I W DÓŁ CIEKU WODNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
National Institute of Hydrology and Water Management – Laboratory of Eco-Hydrology
 
2
Coquille Watershed Association
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):163-176
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przemieszczanie się ryb w rejonie budowli wodnych wymaga specjalnych przedsięwzięć technicznych, ułatwiających rybom przepłynięcie. W związku z tym poszukuje się nowych technik, które usprawniłyby migrację ryb. Artykuł dotyczy problemu nieprzerywania ciągłości rzek przez budowle wodne w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej 2000/60/EC (WFD). Także Prawo wodne (art. 107, z rozszerzeniem T/2006 OM 1163/2007), które również odzwierciedla dyrektywy europejskie, podejmuje temat utrzymania ciągłości przepływu rzek poprzez wprowadzenie różnego rodzaju konstrukcji hydrotechnicznych (np. przepławki, kanały obiegowe), które ułatwiają zwierzętom migrację. Celem artykułu jest prezentacja systemu wspomagającego przepływ ryb w górę i w dół cieku wodnego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top