EN PL
„Acta Scientiarum Polonorum” seria „Formatio Circumiectus” jest czasopismem naukowym założonym w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze.

Artykuły publikowane w „Formatio Circumiectus” („Environmental Processes”), w językach polskim i angielskim, dotyczą kształtowania środowiska, rozumianego jako różne działania podejmowane przez człowieka w przestrzeni. Są to prace przeglądowe oraz doświadczalne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych.
Redaktor naukowy: Andrzej Wałęga
0.4
IF 2022
70
MEiN 2023
93,27
ICV
Online first
 
Numer zostanie wkrótce opublikowany
ISSN:1644-0765