EN PL
PRÓBA ZASTOSOWANIA OPRACOWANEJ W 2015 ROKU „METODY SZACOWANIA PRZEPŁYWÓW ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE” W ZLEWNI RZEKI WIEPRZY
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, Warsaw University of Technology
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Pusłowska-Tyszewska   

Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, Warsaw University of Technology, Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):181-193
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zapewnienie reżimu hydrologicznego odpowiadającego wymaganiom ekosystemów wodnych i od wody zależnych jest niezbędne dla utrzymania lub osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód i należy do priorytetów zrównoważonej gospodarki wodnej. Wymagania ekosystemów odwzorowywane są najczęściej w postaci przepływów nienaruszalnych lub środowiskowych, które stanowią ograniczenie w wykorzystaniu zasobów wodnych. Celem artykułu jest porównanie gospodarczych skutków zastosowania metody szacowania przepływów środowiskowych, obecnie obowiązującej metody RZGW w Szczecinie i najbardziej znanej w Polsce metody Kostrzewy (1977), a także ocena przydatności i możliwości zastosowania metody przepływów środowiskowych w analizach planistycznych. Analizy przeprowadzono na podstawie badań symulacyjnych. Wielkości obliczonych przepływów nienaruszalnych i środowiskowych przedstawiono w profilu podłużnym i w wybranych przekrojach Wieprzy. Skutki wdrożenia przepływów środowiskowych oceniono poprzez gwarancje czasowe ich utrzymania oraz zmiany wielkości gwarantowanych zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych. Stwierdzono, że w większości przekrojów bilansowych w zlewni Wieprzy zastosowanie przepływów środowiskowych spowoduje zmniejszenie dostępności zasobów wodnych zarówno dla istniejących, jak i perspektywicznych użytkowników wód. Na podstawie uzyskanych wyników przedyskutowano wybrane zagadnienia związane z metodyką określania przepływów środowiskowych, szczegółową uwagę zwrócono na nieścisłości i luki w proponowanej metodzie.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top