EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Analiza atrakcyjności krajobrazu fortecznego Twierdzy Warszawa w kontekście współczesnego miasta
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
 
 
Data nadesłania: 08-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-02-2024
 
 
Data akceptacji: 14-02-2024
 
 
Data publikacji: 04-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Jastrzębska   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2024;23(1):101-109
 
WAŻNE
  • To maintain the attractiveness of the Warsaw Fortress in today's city, it is necessary to create a strategy for protection and sustainable development. Important steps include preserving historical structures, promoting historical and cultural education, and creating public spaces accessible to residents and tourists. Key to this is cooperation between local authorities, the community, and experts.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Twierdza Warszawa, zbudowana w XIX wieku, stanowi ważny element dziedzictwa historycznego stolicy Polski. Jednak w miarę rozwoju miasta jej rola i znaczenie ulegały zmianom. Celem tej analizy jest zrozumienie, jakie czynniki wpływają na atrakcyjność tego obszaru krajobrazowego w dzisiejszych czasach oraz jakie wyzwania stoją przed jego zachowaniem i ochroną.

Materiał i metody:
W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na podstawie analizy oraz konsultacji z mieszkańcami. Skupiono się na identyfikacji unikalnych cech krajobrazu fortecznego, które przyciągają mieszkańców i turystów, a także na czynnikach, które mogą wpływać na jego degradację. Wyniki analizy wskazują, że Twierdza Warszawa nadal posiada potencjał atrakcyjności jako miejsce kulturowe i turystyczne, zwłaszcza dzięki swojej historycznej wartości i architektonicznej różnorodności. Jednakże rosnące wyzwania związane z rozwojem miasta, takie jak urbanizacja, zmiany infrastrukturalne i presja deweloperska, wpływają na znaczne zagrożenia. Artykuł zawiera również omówienie propozycji strategii ochrony i zrównoważonego rozwoju kraj­obrazu fortecznego Twierdzy Warszawa, które mogą pomóc w zachowaniu jej wartości historycznej i kulturowej, jednocześnie dostosowując ją do potrzeb współczesnego miasta.

Wyniki i wnioski:
Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie potwierdziły, że atrakcyjność krajobrazu fortecznego ściśle zależy od kontekstu społecznego, urbanistycznego i historycznego. Aby zachować atrakcyjność Twierdzy Warszawa w kontekście współczesnego miasta, konieczne jest opracowanie strategii jej ochrony i zrównoważonego rozwoju.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top