EN PL
BADANIA EKSPERYMENTALNE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH W PIONOWYCH SYSTEMACH ROŚLINNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 
 
Data nadesłania: 30-10-2018
 
 
Data akceptacji: 31-10-2018
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Szawernoga   

Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Plac Grunwaldzki, 24, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):223-232
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rozwój miast powoduje zanikanie powierzchni zazielenionych w mieście, co częściowo jest przyczyną wzrostu temperatury w miastach i powstawania efektu „wyspy ciepła”. Aby ograniczyć nagrzewanie aglomeracji powinno się zacząć stosować alternatywne sposoby wprowadzania zieleni na tereny zurbanizowane. Jednym z nich jest zastosowanie zielonych ścian na elewacjach budynków. Wertykalny ogród wpływa na temperaturę powietrza, redukując temperaturę na powierzchni nagrzanego budynku. Dodatkowo zielone ściany poprawiają walory estetyczne miasta, wprowadzając równowagę w surowy krajobraz nowoczesnej architektury oczyszczają powietrze z toksyn. W pracy omówiono problematykę związaną z termiką zielonych ścian. Badania były prowadzone w 2016 roku na modelach doświadczalnych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska na terenie obserwatorium Agro-Hydrometeorologii Wrocław-Swojec, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem badań było określenie wpływu otoczenia na kształtowanie się stosunków termicznych wewnątrz zielonej ściany. Obserwacje były prowadzone na południowej stronie budynku. Przeprowadzone analizy pokazały, że pokrywa roślinna działa jak warstwa izolacyjna. Dzięki niej można ustabilizować warunki termiczne panujące na ścianie za panelem. Dla porównania właściwości pionowego ogrodu obserwacje były równocześnie prowadzone na modelu referencyjnym będącym gładką ścianą bez pokrywy roślinnej. Porównując wyniki badań z obu modeli stwierdzono, że zielona ściana w jest w stanie ograniczać nagrzewanie się zewnętrznej części budynku, a co za tym idzie ograniczyć wahania temperaturowe powietrza w pomieszczeniach.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top