EN PL
REJESTR GRUNTÓW JAKO INSTRUMENT ROZWOJU ZJEDNOCZONYCH HROMAD TERYTORIALNYCH NA UKRAINIE
 
Więcej
Ukryj
1
Land Management Department, Lviv National Agrarian University
 
2
Department of Land Management and Landscape Architecture, University of Agriculture in Krakow
 
3
Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Roman Kuryltsiv   

Land Management Department, Lviv National Agrarian University, 1, V. Velykoho str., 80381 Lviv
 
 
Józef Hernik   

Department of Land Management and Landscape Architecture, University of Agriculture in Krakow, ul. Balicka 253 C, 30-149 Kraków
 
 
Nataliya Zhydovska   

Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University, 1, V. Velykoho str., 80381 Lviv
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):97-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł omawia szczególne cechy nowej organizacji administracyjno-terytorialnej w warunkach decentralizacji władzy na Ukrainie. Wskazuje na najważniejsze etapy powstawania zjednoczonych hromad terytorialnych (zjednoczonych gmin) oraz warunki ich obecnego i przyszłego kształtowania. W artykule przedstawiono argumenty na poparcie tezy, że skuteczny rozwój odpowiednich terenów wymaga odejścia od centralnego finansowania, a także przekazania gruntów państwowych w posiadanie gminne. Badanie przedstawia algorytm przekazywania gruntów rolnych, będących własnością państwa i ich zamiany w mienie komunalne przez instytucję zjednoczonych hromad terytorialnych. Działanie to pozwoli zapewnić precyzyjnie określone i transparentne wpływy do lokalnych budżetów w postaci płatności za grunty oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego zjednoczonych hromad terytorialnych. Badanie potwierdza, że rejestr gruntów powinien stać się jednym z kluczowych instrumentów dalszego rozwoju zjednoczonych hromad terytorialnych, ponieważ przekazanie gruntów rolnych będących własnością państwa i ich zamiana w mienie komunalne przez instytucję hromad zapewnią lepszy rozwój gospodarczy zjednoczonych hromad terytorialnych oraz przyciągną inwestycje.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top