EN PL
UTRZYMANIE ŁĄCZNOŚCI PRZYRODNICZEJ RANGI KRAJOWEJ I REGIONALNEJ, A POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY – NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELISZEW
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agata Pawlat-Zawrzykaj   

Department of Civil Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences, ul. Nowoursynowska 159, 02-786 Warszawa
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):35-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy utrzymania powiązań przyrodniczych rangi regionalnej na przykładzie podwarszawskiej gminy Wieliszew. W pracy przeanalizowano strukturę krajobrazu gminy, wyznaczono istniejące powiązania przyrodnicze, oceniono ich przestrzenną ciągłość oraz funkcjonowanie. Opracowaną sieć ekologiczną skonfrontowano z planowaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego strukturą funkcjonalno-przestrzenną – w szczególności w zakresie rozprzestrzeniania się antropogenicznych barier. Planowany rozwój zwartej zabudowy oraz nowe drogi rangi ponadlokalnej wskazują na możliwe znaczące ograniczenie funkcjonowania korytarzy ekologicznych rangi ponadlokalnej w wyniku fragmentacji krajobrazu.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top