EN PL
POZYSKIWANIE DANYCH O POMNIKACH PRZYRODY – PROPOZYCJA KARTY EWIDENCYJNEJ DLA DRZEW POMNIKOWYCH. CZĘŚĆ 1
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
2
Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):193-203
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja Karty Ewidencji Pomnika Przyrody Ożywionej dla drzew, która pozwoliłaby na standaryzację pozyskiwania i prezentacji danych o drzewach pomnikowych. W opracowaniu wykorzystano dane uzyskane z rejestru pomników przyrody województwa dolnośląskiego udostępnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu, istniejące dotąd gminne karty ewidencji pomników przyrody oraz dane z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (CRFOP). W oparciu o ocenę zakresu i jakości danych zawartych w rejestrach RDOŚ i CRFOP oraz gminnych kartach ewidencji opracowano autorską propozycję karty ewidencji pomnika przyrody przeznaczoną dla pojedynczych drzew i grup drzew. Zaproponowany jednolity zakres danych o pomnikach przyrody pozwoli na wykorzystanie zebranych informacji w badaniach statystycznych, analizach porównawczych, badaniach nad gatunkami. Ponadto jakość i sposób gromadzenia danych przyczyni się do właściwej ochrony drzew i ich otoczenia.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top