EN PL
PROGRAM OCENY RZECZYWISTEGO POTENCJAŁU HYDROENERGETYCZNEGO W REGIONIE WODNYM GÓRNEJ WISŁY (POLSKA)
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Krakow, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, Department of Sanitary Engineering and Water Management
 
2
77 Construction USA CORP. 114 ESSEX ST STE 308, ROCHELLE PARK, NJ 07662 USA
 
 
Data nadesłania: 07-06-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-07-2018
 
 
Data akceptacji: 03-07-2018
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Operacz   

University of Agriculture in Krakow, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, Department of Sanitary Engineering and Water Management, Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Polska
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):157-172
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi obecnie jedno z największych wyzwań ludzkości w aspekcie przeciwdziałania niekorzystnym zmianom środowiskowym zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Sporządzenie zestawień liczbowych w zakresie rzeczywistej produkcji energii elektrycznej z funkcjonujących elektrowni wodnych nie stanowi większej trudności. Natomiast liczbowe oszacowanie potencjału hydroenergetycznego jest trudne i często prowadzi do niejednoznacznych wyników, zbyt optymistycznie przeszacowywanych. Powszechnie analiza liczbowa obejmuje podanie wartości potencjału teoretycznego, technicznego i ekonomicznego. W warunkach polskich obowiązuje szereg uregulowań proceduralnych, które często skutecznie uniemożliwiają powstanie elektrowni wodnej, nawet w warunkach, gdy technicznie i ekonomicznie jej realizacja byłaby możliwa. Niniejsza praca przedstawia program zmierzający do określenia „effective potential” w oparciu o warunki naturalne, dostępne dane, obowiązujące wytyczne oraz uregulowania prawne w regionie wodnym Górnej Wisły (Polska południowa). Konsekwencją wieloletnich doświadczeń praktycznych było zaproponowanie nowego terminu „effective potential”, który pozwoliłby na oszacowanie produkcji energii elektrycznej najbardziej zbliżonej do realnych możliwości realizacji nowych elektrowni wodnych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top