EN PL
PRACA ORYGINALNA
PRZEPŁAWKI  MEANDROWO-MODUŁOWE WYSOKIEGO SPADU PRZY OBIEKTACH HYDROENERGETYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Environmental Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 
2
Inex green Sp. z o.o.
 
 
Data nadesłania: 10-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-12-2019
 
 
Data akceptacji: 21-12-2019
 
 
Data publikacji: 24-03-2020
 
 
Autor do korespondencji
Robert Stanislaw Kasperek   

Institute of Environmental Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(4):125-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest określenie warunków hydraulicznych w przepławce meandrowo-modułowej o wysokim spadzie na podstawie badań modelowych, w której zapewniona jest prawidłowa migracja organizmów wodnych.

Materiał i metody:
W Laboratorium Wodnym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu opracowana została koncepcja nowej wersji przepławki meandrowej dla ryb. Cechą charakterystyczną tej przepławki, oprócz jej kompaktowości, jest struktura modułowa, którą można w dowolny sposób rozbudowywać. Idea przepławki meandrowej wysokiego spadu oparta jest na powierzchni helikoidalnej. Badania wykonano na modelu w skali 1:3 w oparciu o kryterium podobieństwa Froude’a. Istotnymi elementami badań były pomiary prędkości punktowych, rozkładu strug i turbulencji przy zmiennym przepływie Q.

Wyniki i wnioski:
Badany model przepławki dla wysokich spadów spełnia podstawowe założenia projektowe. Prędkości w komorach nie przekraczają dopuszczalnych wielkości dla ryb. W miejscach spoczynku prędkość nie przekracza granicznej. Z rozkładu strug wynika, że wewnątrz komór tworzą się miejsca spoczynkowe o zmniejszonych prędkościach przepływu. Główną różnicą pomiędzy przepławkami meandrującymi a tradycyjnymi przepławkami szczelinowymi jest rodzaj przepływu w basenach, a także redukcja energii. Z przeprowadzonych badań wynika, że prędkości wody w szczelinach tej przepławki są większe niż w przepławkach szczelinowych. Autorzy zalecają projektowanie większej liczby basenów niż w przypadku tradycyjnych konstrukcjach.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top