EN PL
PRZEPŁYWY NIŻÓWKOWE WISŁY W WARSZAWIE W XXI WIEKU
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences
 
2
Laboratory – Water Center, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences
 
3
Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):29-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena zjawiska niżówki, będącej okresem utrzymywania się niskich stanów wody i przepływów w korycie rzeki. Analiza ich występowania w profilu Warszawa-Nadwilanówka na Wiśle, dotyczy początku XXI wieku, została wykonana w odniesieniu do wielolecia 1951–2000. W celu wyznaczenia niżówek na hydrogramach dobowych przepływów odcięto je za pomocą przepływu granicznego. Według przyjętego kryterium niżówki na Wiśle w Warszawie występują rzadko. Najdłuższa i najsurowsza pod względem deficytu odpływu była niżówka w 1951 roku. W ostatnich latach badanego wielolecia (2003, 2012, 2015) niżówki osiągnęły znaczne rozmiary, lecz nie były większe od dotychczas zaobserwowanej niżówki z 1951 roku. Od roku 1985 nie zanotowano niżówek zimowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top