EN PL
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA GRUNTAMI W MIASTACH
 
Więcej
Ukryj
1
Kyiv National University of Construction and Architecture
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Olga Petrakovska   

Kyiv National University of Construction and Architecture 31, Povitroflotskyi avenue, Kyiv
 
 
Mariia Mykhalova   

Land Management and Cadastre Department, Kyiv National University of Construction and Architecture, 31, Povitroflotskyi avenue, Kyiv
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):173-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przyspieszony rozwój zasobów produkcyjnych i wzrost liczby ludności determinują coraz bardziej intensywne wykorzystanie zasobów ziemi. Postęp nowoczesnych technologii przyczynia się do bardziej intensywnego i złożonego technogenicznego obciążenia gruntu. Aktywne wykorzystanie terenu, również w wymiarze wertykalnym (nie tylko gruntowym, ale podziemnym i nadziemnym) często prowadzi do konsekwencji, które w coraz większym stopniu powodują negatywne presje – a więc wymagają dopasowania – w aspekcie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym (ekologicznym). Struktura zagospodarowania terenu zawsze była jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy i jest ściśle powiązana z całym złożonym systemem zagadnień społeczno-gospodarczych. Dlatego rozwój miast, regionów, a także krajów jest bezpośrednio związany ze skutecznością gospodarowania gruntami. Celem badania jest usystematyzowanie obiektów, które mogą być zlokalizowane na różnych wertykalnych poziomach działki, z uwzględnieniem ich pochodzenia i funkcji (sposobu zagospodarowania). W badaniu przeanalizowano obiekty zarówno naturalne (przyrodnicze), jak i antropogeniczne. Wydzielono specjalną podklasę obiektów przyrodniczo-antropogenicznych. Wśród obiektów antropogenicznych zwrócono szczególną uwagę na budynki i budowle. Budynki łączy się w podklasy – budynki mieszkalne i niemieszkalne, a także obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym infrastrukturę transportu. Badaniami objęto również analizę wpływu różnego rodzaju obiektów przyrodniczych i antropogenicznych na rozwój obszarów, w połączeniu z metodami zarządzania i zagospodarowania terenu, zapewniającymi harmonijne połączenie względów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. W badaniu uwzględniono lokalizację obiektu w wymiarze wertykalnym. W artykule odnotowano zalecenia dotyczące zapewnienia równowagi między ekologicznymi, gospodarczymi i społecznymi aspektami rozwoju miast.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top