EN PL
TRANSPORT RUMOWISKA UNOSZONEGO W CZASIE WEZBRAŃ OPADOWYCH W MAŁEJ ZLEWNI MIEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Hydraulic Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Adam Krajewski   

Department of Hydraulic Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(3):119-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było przedstawienie wyników badań nad procesem opad–odpływ–transport rumowiska unoszonego wykonanych w małej (A = 28,7 km2) miejskiej zlewni Potoku Służewieckiego w Warszawie. Monitoring hydrologiczny prowadzony był przez Katedrę Inżynierii Wodnej SGGW. W latach 2014–2017 zarejestrowano 12 zdarzeń, w czasie których mierzono wysokości deszczu, przepływy, mętność oraz pobierano próby batometryczne. W pobranych próbach określano koncentrację unosin. Analiza zależności pomiędzy przepływami i koncentracjami wykazała występowanie zjawiska histerezy prawoskrętnej, oznaczającej, że koncentracje rumowiska w czasie wzrostu przepływów wody były wyższe niż przy tych samych wartościach przepływów w czasie opadania fali wezbraniowej. Zaobserwowano ponadto powstawanie zjawiska pierwszej fali spływu zanieczyszczeń (first flush), objawiającego się gwałtownym wzrostem koncentracji unosin w cieku oraz wystąpieniem ich wartości maksymalnej przed kulminacją hydrogramu wezbrania. Ustalono, statystycznie istotną zależność pomiędzy ilością rumowiska unoszonego a warstwą odpływu bezpośredniego w wezbraniach.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top