EN PL
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(2):33-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena toksyczności osadów dennych zbiornika wodnego Poraj. Dodatkowo, podjęto próbę wyznaczenie możliwej relacji między zaobserwowaną toksycznością, a stopniem zanieczyszczenia materiału badawczego metalami ciężkimi (Zn, Cd, Pb, Ni, Cu). Próbki osadów dennych zostały pobrane w 46 punktach na podstawie regularnej siatki pomiarowej. Kolejno poddano je analizom laboratoryjnym pozwalających na określenie toksyczności oraz całkowitej zawartości metali ciężkich – średnie wartości wyniosły odpowiednio: Zn 461 mg·kg–1, Cd 1,4 mg·kg–1, Pb 50 mg·kg–1, Ni 12 mg·kg–1, Cu 17 mg·kg–1. Toksyczność została wyznaczona za pomocą biotestu Microtox®, który w swoim działaniu wykorzystuje morskie bakterie luminescencyjne Vibrio fischeri, zaś zawartość metali ciężkich oznaczono na spektrofotometrze plazmowym ICP-OES IRIS Termo. Wszystkie ekstrakty wodne z osadów dennych wywołały mniejszy niż 50% spadek luminescencji. Na podstawie wyników badań, przy wykorzystaniu systemu GIS, wygenerowano mapy przestrzennego rozmieszczenia badanych elementów oraz przeanalizowano ich przestrzenną relację. Uzyskane rezultaty nie wykazały pozytywnej korelacji między chemizmem próbek osadów dennych, a ich toksycznością.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top