EN PL
OCENA NIEDOBORÓW ODPŁYWU NIŻÓWKOWEGO PRZY STAŁYCH I ZMIENNYCH PRZEPŁYWACH GRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ZLEWNI DORZECZA WISŁY
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Edmund Tomaszewski   

Department of Hydrology and Water Management, Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(3):205-216
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu dokonano oceny niedoborów odpływu niżówkowego i charakterystyk przepływów niżówkowych przy stałym i zmiennym (miesięcznie) przepływie granicznym niżówki. Niżówki całkowite identyfikowano w oparciu o 70. percentyl z krzywej czasów trwania przepływu wraz z wyższymi (Q70%). Za przepływ graniczny niżówki głębokiej przyjęto Q95%. Do badań wytypowano 13 zlewni leżących w dorzeczu Wisły, charakteryzujących się różną wielkością, reżimem rzecznym i warunkami fizycznogeograficznymi. Danymi wejściowymi były serie dobowych przepływów z okresu 1951–2016, udostępnione przez IMGW-PIB. Analizie poddano objętość niedoboru odpływu niżówkowego wyrażonego wartościami względnymi i bezwzględnymi, czas trwania przepływów niżówkowych oraz udział niedoborów odpływu pojawiających się podczas niżówek głębokich. Badania prowadzono w układzie rocznym i miesięcznym. Porównanie uzyskanych wyników doprowadziło do określenia podstawowych czynników wpływających na formowanie niedoborów odpływu niżówkowego oraz wskazania ograniczeń przy stosowaniu stałych i zmiennych kryteriów identyfikacji niżówki rzecznej.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top