EN PL
PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ ZBIORNIKA MŁYNY NA RZECE JULIANPOLKA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(3):191-203
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wybrane problemy gospodarki wodnej zbiornika wodnego Młyny zlokalizowanego w km 6+968 rzeki Julianpolki, w gminie Rudniki, w województwie opolskim. Po przeprowadzeniu oceny stanu użytkowania zbiornika Młyny w aspekcie założonych dla niego funkcji: rolniczej (wykorzystanie wody do nawodnień rolniczych), hodowli ryb i rekreacyjnej, do głównych problemów gospodarki wodnej w jego zlewni zaliczono jakość wody (przeprowadzone badania wykazały, że zanieczyszczenie wód dopływających do zbiornika jest duże) oraz niewłaściwe użytkowanie zlewni bezpośredniej zbiornika. W pracy podano propozycje zmian w użytkowaniu na obszarze zlewni analizowanego zbiornika, m.in.: wprowadzenie stref ochronnych w pasie wokół zbiornika, założenie przekrojów wodowskazowych na dopływach do zbiornika, zainstalowanie urządzeń pomiarowych, w tym wodowskazów. Przeprowadzone badania dostarczają ważnych informacji na temat zarówno stanu użytkowania zbiornika Młyny, jak i czystości jego wód. Przyczyni się to do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych związanych z użytkowaniem wód retencjonowanych w zbiorniku.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top