EN PL
PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ PRZEPŁYWÓW NIŻÓWKOWYCH W ZLEWNI GÓRNEJ WARTY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Malwina Kozek   

Department of Hydrology and Water Management, Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz,ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(3):67-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przepływy niżówkowe stanowią ważny element reżimu rzecznego. Ich rozpoznanie poszerza wiedzę o kształtowaniu się zasobów wodnych w warunkach suszy. Przeprowadzone analizy miały na celu ocenę przestrzennej struktury tych przepływów. Obszarem badań była zlewnia Warty po wodowskaz w Sieradzu. Wejściowy materiał badawczy stanowiły serie przepływów dobowych z okresu 1971–2000 dla 12 wodowskazów zlokalizowanych w tej zlewni, udostępnione przez IMGW-PIB. W pierwszym etapie wyznaczono przepływy okresowe na bazie krzywej czasów trwania wraz z wyższymi oraz roczne przepływy minimalne. Ich wartości zostały przeliczone na odpływy jednostkowe, dzięki czemu możliwe były analizy porównawcze. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny przestrzennej zmienności przepływów niżówkowych w badanej zlewni. Dla wszystkich przekrojów zidentyfikowano roczną liczbę dni z przepływem niżówkowym. Ocenie poddano także dynamikę i rozkłady minimów przepływu, pojawiających się w okresie wieloletnim. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wyodrębnienie czynników decydujących o strukturze przepływów niżówkowych. Wyniki badań zostały zilustrowane na stosownych mapach i wykresach.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top