EN PL
SPALANIE SIANA JAKO ZABIEG OCHRONY CZYNNEJ W ZACHOWANIU ROŚLINNOŚCI ŁĄK GÓRSKICH NA OBSZARACH CHRONIONYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Jan Zarzycki   

Department of Ecology, Climatology and Air Protection, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):195-204
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niektórych częściach polskich Karpat łąki o wysokich walorach przyrodniczych użytkowane są tylko ze względu na dopłaty rolno-środowiskowe lub w ramach zabiegów ochrony czynnej na obszarach chronionych. Z powodu spadku pogłowia zwierząt gospodarskich problemem jest zagospodarowanie biomasy. W Pienińskim Parku Narodowym część zebranego w sterty siana jest spalana. Celem pracy była ocena wpływu punktowego spalenia dużej ilości siana na roślinność i glebę oraz ocena możliwości wykorzystania tego sposobu dla zachowania wielogatunkowych zbiorowisk łąkowych. W 1997 r. na 17 powierzchniach spalono zebrane w sterty siano. Na tych miejscach w latach od 1998 do 2001, a następnie w 2014 dokonano analizy składu gatunkowego roślinności i podstawowych parametrów glebowych. Podczas pierwszych czterech lat nastąpił znaczący wzrost zawartości przyswajalnych form fosforu i potasu oraz odczynu gleby. W rezultacie, na początku, zaobserwowano zwiększony udział roślin bobowatych. W następnej kolejności nastąpił wzrost udziału traw. Po 17 latach parametry glebowe na powierzchniach wypalanych były zbliżone do parametrów gleby w otoczeniu. Nie stwierdzono także odrębności składu gatunkowego roślinności na powierzchniach wypalanych, jednakże niektóre powierzchnie wyróżniały się fizjonomicznie od otaczającej roślinności. W konkluzji stwierdzono, że w uzasadnionych warunkach spalanie siana może być wykorzystane w ochronie zbiorowisk łąkowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top