EN PL

Cel i zakres

 
W czasopiśmie „Acta Scientiarum Polonorum” seria „Formatio Circumiectus” są publikowane prace naukowe recenzowane w tzw. double-blind review process.

Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus jest interdyscyplinarnym czasopismem, w którym publikowane są oryginalne prace badawcze i przeglądowe dotyczące funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Nacisk w pracach położony jest na czynniki i procesy zachodzące w środowisku wodnym, jego monitorowanie, kształtowanie i ochronę oraz związki między ekosystem wodnym a: geologią, glebą, użytkowaniem zlewni i antropopresją oraz atmosferą. Artykuły publikowane są w językach polskim i angielskim

Warunki publikacji zamieszczone są w zakładkach Dla autorów oraz Zasady etyczne.
 
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top