EN PL
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W KIJANACH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
Data publikacji: 30-03-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(1):15-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zabytkowy park dworski położony w Kijanach, gm. Spiczyn (woj. lubelskie) istniał już w XVII w., jako ogród regularny, a w 2. połowie XIX w. został przekształcony w kierunku krajobrazowym. Obiekt ma bogatą historię i w pełni zasługuje na ochronę. Szczegółowa inwentaryzacja dendroflory wykazała, że w przypałacowej części parku rośnie 299 roślin drzewiastych, należących do 23 gatunków z przewagą Fraxinus excelsior L., Tilia cordata Mill., Robinia pseudoacacia L. i Acer pseudoplatanus L. Największym walorem badanego obiektu są stare okazy drzew – 14 egzemplarzy w wieku od 66 do 131 lat, w tym 7 drzew o obwodach pomnikowych. Obecnie park ulega stopniowej naturalizacji, zatraca swój pierwotny układ przestrzenny i wymaga rewaloryzacji.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top