EN PL
EKSTRAKCJA OLEJU NAPĘDOWEGO Z GLEBY
 
Więcej
Ukryj
1
Lodz University of Technology
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):165-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeprowadzone badania miały na celu zbadanie wpływu pięciu czynników na stopień ekstrakcji zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby z wykorzystaniem aparatu Soxhleta. W celu określenia optymalnej kombinacji tych czynników: liczby cykli na godzinę, czasu ekstrakcji, rodzaju rozpuszczalnika, ilości dodanego środka suszącego oraz ilości dodanej wody wykorzystano projektowanie doświadczeń metodą Taguchi. Metoda ta uwzględniała pięć zmiennych (na czterech poziomach każdy), w postaci tablicy ortogonalnej L’16. Optymalne warunki ekstrakcji otrzymano dla danych wartości: 50,0 ml chlorku metylenu, czas ekstrakcji 2 godziny, 7 cykli, 1,0 ml wody na 5,0 g próby oraz 1,5 g siarczanu sodu na 5 g próby. Przedstawiona metoda pozwoliła na wyekstrahowanie ponad 90 % oleju napędowego wprowadzonego do matrycy modelowej. Procedura ta okazała się niezawodna i powinna być stosowana do monitorowania środowiska.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top