EN PL
PRZEPŁYW KORYTOTWÓRCZY – ZARYS TEORII I PRZYKŁAD OBLICZENIOWY ZE ZLEWNI RZEKI RABY
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Krakow
 
2
University of Agriculture in Krakow, Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ
 
3
Cracow University of Technology
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(2):41-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Projektowanie konstrukcji wodnych przez inżynierów hydrotechników opiera się prawie zawsze w Polsce na obliczeniach przepływów prawdopodobnych. Wiedza o wartości przepływu dominującego może pomóc projektantom, którzy są zainteresowani zmianami morfologii koryt rzecznych, szczególnie w zakresie transportu rumowiska. To właśnie ruch rumowiska rzecznego zmienia geometrię rzeki w poszczególnych przekrojach. W niniejszej pracy wykorzystując obserwacje Wolmana i Millera i przeanalizowano wartość przepływu dominującego w sześciu wodowskazowych przekrojach rzeki Raby, a następnie porównano je z wartościami przepływów prawdopodobnych obliczonych wzorami Punzeta. Dla Raby wartości przepływu dominującego wahają się od 31 m3 · s–1 (dla sekcji w Rabce-Zdroju) 395 m3 · s–1 (w Proszówkach). Na wartość tych przepływów maja zarówno prace hydrotechniczne jak i obecność zbiornika wodnego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top