EN PL
SYMULACJA LICZBOWA W STRUMIENIU MAŁA NITRA PRZY UŻYCIU MODELU 1D
 
 
Więcej
Ukryj
1
Slovak University of Agriculture in Nitra
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):185-194
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rozwój technologii komputerowej umożliwia bardzo skuteczne rozwiązywanie problemów ekologicznych w praktycznym zarządzaniu zasobami wodnymi. Modele hydrodynamiczne symulujące transport zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych są bardzo wymagające, jeśli chodzi o dane wejściowe i czas obliczeniowy, a z drugiej strony są w stanie symulować szczegółowy wpływ dyspersji w wodach powierzchniowych. Praca dotyczy jednowymiarowego modelu numerycznego HEC-RAS i jego reakcji na różne wartości współczynnika rozproszenia. Parametr ten jest jedną z najważniejszych danych wejściowych w przypadku symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w strumieniach. Uzyskanie rzetelnych danych okazuje się jednak w praktyce bardzo trudne. Jedną z opcji jest najbardziej dokładna symulacja doświadczeń wskaźnikowych przeprowadzanych na obszarze naturalnych cieków powierzchniowych. Niewielki ciek o nazwie Mała Nitra został wybrany jako aplikacja pilotażowa. Jako współczynnik rozproszenia wzdłużnego cieku lub cieku o podobnym charakterze (pod względem prędkości cieku) przyjęto zakres od 0,05 do 2,5 m2 · s–1. Kolejnym zadaniem było wykonanie analizy modelu czułości, co oznacza określenie wpływu danych wejściowych, a w szczególności współczynnika rozproszenia wzdłużnego, na dane wyjściowe wyliczone przez jednowymiarowy model symulacji numerycznej HEC-RAS. Analiza czułości modelu HEC-RAS pokazała także jej adekwatną odpowiedź na parametry danych wejściowych. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, można stwierdzić, że model HEC-RAS reaguje odpowiednio na zmiany wartości współczynnika rozproszenia wzdłużnego. Model HEC-RAS okazał się przydatny do symulacji zanieczyszczeń w strumieniach i dlatego jest właściwym narzędziem przy podejmowaniu decyzji dotyczących jakości zasobów wodnych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top