EN PL
PRACA ORYGINALNA
Model opad-odpływ przy wykorzystaniu oprogramowania hydrologicznego SWAT+ w karpackiej zlewni fliszowej
 
 
Więcej
Ukryj
1
DA Bratniak Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 
2
Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 11-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-05-2022
 
 
Data akceptacji: 10-05-2022
 
 
Data publikacji: 21-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Dawid Bedla   

Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2022;21(1):85-93
 
WAŻNE
  • SWAT+ to obiecująca metoda zrozumienia bilansu wodnego w małej zlewni górskiej.
  • Ewaporacja w zlewni cząstkowej może być mierzona metodą symulacyjną.
  • Dostępność wody w glebie była najwyższa na terenie leśnym.
  • Model opad-odpływ powinien zostać ukazany za pomocą narzędzia SWAT+.
  • Wdrożenie modelowania hydrologicznego ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania zlewniami górskimi.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było zastosowanie narzędzia SWAT+ do oszacowania niedoboru wody w zlewni Smugawka.

Materiał i metody:
Użytkowanie terenu udokumentowano w postaci ortofotomapy z nałożonymi warstwami GIS, którą pobrano z CORINE Land Cover 2018. Jako warstwę wejściową do QGIS w wersji 3.16, w kolejnym etapie do modelu SWAT+ dodano wieloletnie dane meteorologiczne (1991–2020), które obejmowały: minimalną i maksymalną dobową temperaturę powietrza, dobowe opady, średnie dobowe promieniowanie oraz średnią dobową prędkość wiatru. Pełna integracja modelu SWAT+ z QGIS ułatwia procedurę iteracyjnego generowania i modyfikacji parametrów wejściowych modelu hydrologicznego. W manuskrypcie przedstawiono obliczenia ciągłych symulacji dla okresów z wielolecia.

Wyniki i wnioski:
Wyniki ukazały, że obecne użytkowanie badanego obszaru górskiego sprzyja retencji wody. Zastosowanie podejścia systemowego i technik modelowania odgrywa istotną rolę we współczesnym poszukiwaniu optymalnych metod obliczenia bilansu wodnego.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top