EN PL
ZASTOSOWANIE OBRAZÓW RADAROWYCH Z SATELITY SENTINEL 1 DO OCENY ZJAWISK LODOWYCH – NA PRZYKŁADZIE JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Artur Magnuszewski   

Department of Hydrology, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):121-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obrazy radarowe z satelity Sentinel-1 są udostępniane bezpłatnie przez Europejską Komisję Kosmiczną (ESA). Jest to para satelitów A i B, które z częstością co 2 dni rejestrują powierzchnie Ziemi w systemie teledetekcji aktywnej – radarowej. Wysyłany impuls promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal o długości 6 cm (pasmo C-SAR) wraca do anteny satelity i jest rejestrowany z uwzględnieniem dwóch składowych polaryzacji. Obrazy Sentinel-1 są przetwarzane za pomocą programu SNAP, który umożliwia korekcję geometryczną, radiacyjną i wykonywanie przetworzeń polegających na zastosowaniu operatorów matematycznych. Na przykładzie okresu zimy 9 I 2017–2 III 2017 wykonano porównanie zasięgu i form zjawisk lodowych na Jeziorze Zegrzyńskim i dolnych odcinkach Bugu i Narwi. Wynik analizy wskazuje, że w obrazach radarowych dobrze odwzorowuje się lód rzeczny, natomiast gładki lód jeziorny jest trudny do interpretacji. Obrazy radarowe Sentinel-1 w zakresie produktów Interferometric Wide i polaryzacji VV+VH mogą być wykorzystane do oceny przebiegu i zasięgu zjawisk lodowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top