EN PL
PRACA ORYGINALNA
Analiza wybranych charakterystyk hydrologicznych dwóch małych zlewni nizinnych
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej, ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa
 
2
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61 01-673Warszawa
 
 
Data nadesłania: 10-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-03-2022
 
 
Data akceptacji: 29-03-2022
 
 
Data publikacji: 21-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Kazimierz Banasik   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej, ul. Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2022;21(1):33-47
 
WAŻNE
  • Mean discharge of the Zagożdżonka River at the gauge Płachty Stare between the two long periods decreased by 24%. Mean low flow decreased by 43%.
  • Mean specific discharge from the smaller catchment (at Wygoda gauge) was 36% less than from the larger catchment.
  • The application of the indirect methods for estimation of mean and mean low discharges for the larger catchment seems to give satisfactory results.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
i. Porównanie wybranych charakterystyk hydrologicznych odnoszących się do przepływu średniego i przepływów niższych od średniego dla dwóch okresów wieloletnich małej rzeki nizinnej na podstawie badań terenowych. ii. Porównanie średnich i niskich spływów jednostkowych z dwóch małych zlewni o różnej powierzchni w wieloleciu 1991-2020. iii. Ocena zastosowania pośrednich metod wyznaczania przepływu średniego i średniego niskiego w wieloleciu na bazie wyników badań terenowych z dwóch małych zlewni.

Materiał i metody:
Badania hydrologiczne prowadzone w małej zlewni nizinnej rzeki Zagożdżonki, o użytkowaniu rolniczo-leśnym położonej w południowej części Niziny Mazowieckiej, w sposób ciągły od lipca 1962 roku, na stacji hydrologicznej Płachty Stare są podstawą wyznaczenia wybranych przepływów charakterystycznych dla okresów wieloletnich 1963-1990 i 1991-2020. Pomiary jednoczesne przepływów w profilu Płachty Stare (zamykającym zlewnię o większą) i w profilu Wygoda posłużyły do wyznaczenia przepływów charakterystycznych w tej drugiej.

Wyniki i wnioski:
Badania wykazały zmniejszanie się zasobów odnawialnych w rozpatrywanym okresie. Przepływ średni w rozpatrywanych wieloleciach na stacji wodowskazowej Płachty Stare uległ zmniejszeniu o 24%. Zmniejszeniu uległy także minimalne przepływy roczne, a średni niski przepływy z wielolecia 1963-1990, w wieloleciu 1991-2020 zmniejszył się o 43%. Wyznaczone w badaniach przepływy w profil Wygoda, zamykającym zlewnie mniejszą, dla wielolecia 1991-2020 wykazały znacząco niższą jednostkową zasobność wodną (odniesioną do jednostki powierzchni zlewni). Zastosowanie metod pośrednich na wyznaczenia przepływu średniego i średniego niskiego z wielolecia dało zbieżne wyniki z wynikami pomiarów w zlewni większej i rozbieżne w zlewni mniejszej. Wyniki z zastosowania metod pośrednich dla zlewni po profil Płachty Stare były bliższe wynikom pomiarowym z pierwszego wielolecia.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top