EN PL
PRACA ORYGINALNA
Działania zwiększające efektywność wykorzystania zasobów wodnych i glebowych w południowym Kazachstanie na przykładzie systemu nawadnianego Maktaaral
 
Więcej
Ukryj
1
KazNAU (Kazhak National Agriculture University)
 
2
Warsaw University of Life Scieces -SGGW
 
 
Data nadesłania: 31-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-03-2022
 
 
Data akceptacji: 20-03-2022
 
 
Data publikacji: 21-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Józef Mosiej   

Warsaw University of Life Scieces -SGGW
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2022;21(1):49-55
 
WAŻNE
  • Celem pracy jest przedstawienie problemów środowiskowych związanych z intensywną uprawą bawełny w warunkach klimatycznych Azji Środkowej. Problem ten związany był i jest z presją na zwiększenie plonów poprzez systematyczne zwiększanie stosowanych jednorazowych dawek polewowych. Jednocześnie nakładają się inne problemy takie jak zmiany własnościowe, opłaty za wodę i inne.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie problemów środowiskowych związanych z intensywną uprawą bawełny w warunkach klimatycznych Azji Środkowej. Problem ten związany był i jest z presją na zwiększenie plonów poprzez systematyczne zwiększanie stosowanych jednorazowych dawek polewowych. Jednocześnie nakładają się inne problemy takie jak zmiany własnościowe, opłaty za wodę i inne.

Materiał i metody:
W pracy wykorzystano metodę "studium przypadku". Materiały zostały zebrane przez współautorów z Kazachstanu w ramach długoletnich prac eksperymentalnych i monitoringowych realizowanych w zorganizowanych ekspedycjach badawczych.

Wyniki i wnioski:
Wyniki badań terenowych dotyczące analizy stanu nawadnianych gruntów na flagowym obiekcie sMakhtaaral wykazały systematyczne pogorszenie się wskaźników fizycznych gleby oraz:: - zmniejszenie skuteczności odwodnienia gruntów nawadnianych, - wzrost poziomu wód gruntowych powyżej głębokości krytycznej, - wzrost zasolenie gleby, - wpływ przemywania na alkalizacja gleby

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top