EN PL
CHARAKTERYSTYKA I STAN ZDROWOTNY LIP (TILIA SP.) W UKłADZIE ALEJOWYM PRZY UL. NAłęCZOWSKIEJ W LUBLINIE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Architektury Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):155-163
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stare aleje są ważnym kulturowym elementem krajobrazu. Dawniej zakładane były głównie w ogrodach i parkach, nieco później zyskały na znaczeniu w krajobrazie otwartym i w miastach. Obecnie często uznawane są za element kłopotliwy, spowalniający ruch i utrudniający dostosowanie dróg do współczesnych standardów. Warto jednak pamiętać o pełnionych przez aleje licznych funkcjach: klimatycznych, ekologicznych, estetycznych i otaczać je należytą opieką. Artykuł dotyczy lip w układzie alejowym przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie. Obecnie układ tworzy 85 drzew. Ich stan zdrowotny jest zróżnicowany: 35% stanowią osobniki zdrowe, prawie połowa wykazuje oznaki obniżonej witalności, 16% to drzewa w znacznym stopniu zamierające.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top