EN PL
WERYFIKACJA WYBRANYCH WZORÓW EMPIRYCZNYCH DO OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH REGIONU WODNEGO GÓRNEJ WISŁY
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying,University of Agriculture in Kraków
 
2
Department of Economics and Enterprise, University of Tuscia, Viterbo, Via S. Camillo de Lellis snc, Viterbo, Italy
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):145-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano weryfikacji wybranych wzorów empirycznych do szacowania kwantyli przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia, w zlewniach południowej Polski. Dane do analizy, obejmujące wielolecie 1986-2015, pozyskano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dane poddano statystycznej weryfikacji na jednorodność i niezależność, istotność trendu, występowanie elementów odstających oraz równości wariancji. Kwantyle przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia oszacowano za pomocą rozkładu Pearsona typu III oraz wzorów empirycznych: Punzeta i obszarowego równania regresji. Weryfikacja formuł empirycznych wykazała znaczne różnice pomiędzy rezultatami uzyskanymi za pomocą analizowanych wzorów oraz metody statystycznej. Świadczą o tym średnie wartości błędów względnych oszacowania kwantyli przepływów maksymalnych rocznych, które dla wzoru Punzeta wynosiły 64% natomiast dla obszarowego równania regresji 62%.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top