EN PL
PRACA ORYGINALNA
PORÓWNANIE TESTÓW O ISTNIENIU TRENDU W PARAMETRACH POŁOŻENIA I SKALI W SZEREGACH HYDROLOGICZNYCH I OPADOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Krakow, Department of Applied Mathematics, Balicka str 253C, 30-198 Kraków
 
2
Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Land and Water Resources Management, Radlinskeho 11, 81368 Bratislava, Slovak Republic.
 
 
Data nadesłania: 29-12-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-01-2021
 
 
Data akceptacji: 26-01-2021
 
 
Data publikacji: 04-05-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Rutkowska   

University of Agriculture in Krakow, Department of Applied Mathematics, Balicka str 253C, 30-198 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(4):43-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest porównanie własności testów o istnieniu trendu w parametrach położenia i skali w szeregach hydrologicznych i opadowych, w szczególności (i) dokonanie przeglądu testów nieparametrycznych o istnieniu trendu różnego typu, znanych z literatury; testy były analizowane pod kątem ich zdolności do wykrycia trendu (tzn. mocy), (ii) zbadanie mocy tych testów nieparametrycznych, dla których moc jest nieznana w zastosowaniu do szeregów hydrologicznych i opadowych (testy Ansari-Bradleya (AB), Siegel-Tukeya (ST) i Mooda (M), (iii) ocena różnic między testami.

Materiał i metody:
W badaniach wykorzystano ciągi liczb pseudolosowych oraz realizacje historycznych szeregów czasowych hydrologicznych i opadowych. Wykonano symulacje Monte Carlo i porównanie własności tych testów (AB, ST, M), które nie były dotychczas badane pod kątem zastosowania w szeregach hydrologicznych i opadowych.

Wyniki i wnioski:
Wyniki wskazują na wzrost mocy testów AB, ST i M wraz ze wzrostem liczebności próby oraz wzrostem siły trendu skokowego w parametrze skali, niewrażliwość na zmiany współczynnika zmienności, małą wrażliwość na zmiany typu rozkładu zmiennej losowej oraz na największą moc testu M. Wykryto skokowy trend w dwóch przykładowych szeregach. Testy AB, ST i M mogą być stosowane do weryfikacji hipotezy o istnieniu skokowego trendu w parametrze skali w szeregach hydrologicznych i opadowych.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top