EN PL
PRACA ORYGINALNA
PORÓWNANIE TESTÓW O ISTNIENIU TRENDU W PARAMETRACH POŁOŻENIA I SKALI W SZEREGACH HYDROLOGICZNYCH I OPADOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Krakow, Department of Applied Mathematics, Balicka str 253C, 30-198 Kraków
2
Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Land and Water Resources Management, Radlinskeho 11, 81368 Bratislava, Slovak Republic.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Rutkowska   

University of Agriculture in Krakow, Department of Applied Mathematics, Balicka str 253C, 30-198 Kraków
Data nadesłania: 29-12-2020
Data ostatniej rewizji: 25-01-2021
Data akceptacji: 26-01-2021
Data publikacji: 04-05-2021
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(4):41–51
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest porównanie własności testów o istnieniu trendu w parametrach położenia i skali w szeregach hydrologicznych i opadowych, w szczególności (i) dokonanie przeglądu testów nieparametrycznych o istnieniu trendu różnego typu, znanych z literatury; testy były analizowane pod kątem ich zdolności do wykrycia trendu (tzn. mocy), (ii) zbadanie mocy tych testów nieparametrycznych, dla których moc jest nieznana w zastosowaniu do szeregów hydrologicznych i opadowych (testy Ansari-Bradleya (AB), Siegel-Tukeya (ST) i Mooda (M), (iii) ocena różnic między testami.

Materiał i metody:
W badaniach wykorzystano ciągi liczb pseudolosowych oraz realizacje historycznych szeregów czasowych hydrologicznych i opadowych. Wykonano symulacje Monte Carlo i porównanie własności tych testów (AB, ST, M), które nie były dotychczas badane pod kątem zastosowania w szeregach hydrologicznych i opadowych.

Wyniki i wnioski:
Wyniki wskazują na wzrost mocy testów AB, ST i M wraz ze wzrostem liczebności próby oraz wzrostem siły trendu skokowego w parametrze skali, niewrażliwość na zmiany współczynnika zmienności, małą wrażliwość na zmiany typu rozkładu zmiennej losowej oraz na największą moc testu M. Wykryto skokowy trend w dwóch przykładowych szeregach. Testy AB, ST i M mogą być stosowane do weryfikacji hipotezy o istnieniu skokowego trendu w parametrze skali w szeregach hydrologicznych i opadowych.

ISSN:1644-0765