EN PL
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):137-149
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wielkości, częstości oraz trendów niedoborów i nadmiarów opadów w okresie wegetacji ziemniaka późnego w województwie opolskim w latach 1981–2010. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w okresie wegetacji ziemniaka późnego w województwie opolskim średnia suma opadów w okresie wegetacji ziemniaka późnego, w miesiącach od maja do września, była zbliżona do wielkości potrzeb opadowych tej rośliny. W analizowanym okresie najczęściej występowały warunki optymalne pod względem zabezpieczenia potrzeb opadowych we wszystkich miesiącach, z wyjątkiem sierpnia i września. W sierpniu dominowały warunki umiarkowanie suche i suche (44% przypadków), a we wrześniu umiarkowanie mokre i mokre (43% przypadków). Statystycznie istotny trend wzrostowy na poziomie α = 0,05 wystąpił tylko w przypadku nadmiernych opadów w lipcu w Głubczycach i słabszy na poziomie α = 0,1 w Łosiowie. W przypadku niedoborów słaby trend wzrostowy wystąpił tylko w czerwcu w Łosiowie. Mediany niedoborów opadu w kolejnych miesiącach wegetacji ziemniaka późnego przyjmowały wartości w zakresie od 13 mm w do 43 mm, natomiast mediany nadmiarów opadu od 22 mm do 49 mm. Stwierdzono, że największe spadki plonu ziemniaka występowały w warunkach dużych niedoborów opadu.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top