EN PL
OCENA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA WĘZŁA WODNEGO NOWY MŁYN W KONTEKŚCIE KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI EKOSYSTEMU RZEKI WEŁNY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):233-242
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono analizę możliwości przebudowy oraz modernizacji węzła wodnego Nowy Młyn na rzece Wełnie. W skład w/w budowli wchodzą dwa jazy oraz układ koryt rzeki Wełny i młynówki wraz z planowaną małą elektrownią wodną. W oparciu o wyniki modelowania w programie HEC-RAS ustalono najważniejsze czynniki wpływające na pracę węzła dla aktualnych warunków jego funkcjonowania oraz w perspektywie planowanej przebudowy. W założeniach planowanej przebudowy istotną rolę odgrywa aspekt aktywnego ruchu turystycznego na badanym odcinku rzeki. Warunki funkcjonowania węzła wodnego zostały ustalane również z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości ekosystemu rzeki w tym migracji ryb. Przedstawiono możliwości oraz ograniczenia związane z planowaną inwestycją.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top