EN PL
STRATY FILTRACYJNE ZRZUTÓW ZE ZBIORNIKA JEZIORSKO ZASILAJĄCYCH PRZEPŁYWY NIŻÓWKOWE WARTY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
2
KGHM Polska Miedź SA
 
3
Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):217-232
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analizowano straty filtracyjne wzdłuż około 80-kilometrowego odcinka rzeki, powstałe w wyniku spiętrzenia wody w rzece Warcie wywołanego zrzutami ze zbiornika retencyjnego Jeziorsko realizowanymi w celu zapewnienia przepływów niżówkowych (minimalnych) Warty. Przeanalizowano 12 hipotetycznych przebiegów fali w zależności od wielkości i czasu trwania zrzutu. Parametry określające właściwości filtracyjne podłoża wyznaczono na podstawie badań terenowych przeprowadzonych na terenie polderu Majdany, w przekroju znajdującym się w połowie analizowanego odcinka rzeki. Wyznaczono skumulowane wydatki filtracyjne, będące sumą strat, oraz jednostkowe wydatki przez dno koryta rzeki. Straty porównano z objętościami zrzutów w poszczególnych symulacjach. Wykazano iż straty na rozpatrywanym odcinku nie są duże i sięgają maksymalnie 1,3% objętości zrzutu a udział procentowy maleje wraz ze zwiększaniem się wielkości zrzutu oraz czasem jego trwania. Rozwiązania uzyskano z wykorzystaniem MES zaimplementowanej w pakiecie oprogramowania komputerowego Hydrus, umożliwiającego analizowanie zagadnień niestacjonarnych ze zmiennymi w czasie warunkami brzegowymi.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top